Szanowni Państwo,

27 października 2020 r. połączono firmy Aplitt i Asekuracja. Już w krótce nasze usługi oraz informacje na ich temat będą dostępne w ramach jednego serwisu.

Do tego momentu wciąż będą działały dotychczasowe strony obu firm.


Przejście do strony Aplitt S.A.


Przejście do strony Asekuracja Sp. z o.o.

Aplitt S.A. - Start

kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

 

WU_3

Western Union

  • - krajowe i międzynarodowe przekazy pieniężne pomiędzy osobami fizycznymi,
  • - stały monitoring transakcji pod kątem ich bezpieczeństwa,
  • - przekaz dostępny do wypłaty natychmiast po jego zatwierdzeniu w placówce.
ponad 20 lat doswiadczenia
ponad 560 placówek WU


O nas

 

Aplitt Spółka Akcyjna jest przedstawicielem Western Union w Polsce.
Aplitt S.A. jest również jednostką dominującą dla grupy kapitałowej działającej pod marką Grupa Aplitt, skupiającej kilka spółek z branży finansowej i informatycznej: Certis Investments sp. z o.o., Monetia sp. z o.o., Aplitt sp. z o.o. i Cardera sp. z o.o.
Spółka funkcjonuje na rynku od 1998 r., a jako spółka akcyjna od 2004 r. W latach 2008-2017 była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w latach 2017-2018 była krajową instytucją płatniczą.


 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza, aby skontaktować się z nami.Imię i Nazwisko:
Telefon:
Nazwa firmy:
E-mail: *


Temat:
Wiadomość: *
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213059, NIP 585-13-52-500;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     • odpowiedzi na przesłaną wiadomość – na podstawie udzielonej zgody (a),

     • przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Aplitt S.A. - na podstawie zgody (b)

oraz w zależności od udzielonych przez Panią/Pana dodatkowych, dobrowolnych zgód w celu:

     • przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących partnerów biznesowych Aplitt S.A. – na podstawie zgody (c).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio maksymalnie przez okres 1 roku od momentu otrzymania odpowiedzi – cel (a) lub do wycofania zgody – cele (b) i (c).

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

1

Adres firmy


Aplitt S.A.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.aplittsa.pl

KRS pod numerem 0000213059
Kapitał zakładowy: 36 445 595,45 zł

Adres do korespondencji:
ul. Arkońska 6, ABP I p. 4, 80-387 Gdańsk

 

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82
Fax +48 58 555 32 02

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl